Menu główne

Bitcoin

Poniemieckie kompleksy fabryczne

Znaczna część poniemieckich obiektów fabrycznych nie została do dziś dokładniej zbadana. W przypadku niektórych z nich istnieją tylko niewielkie ilości szczątkowych informacji. Mam tu na myśli zarówno obiekty naziemne jak i te ukryte głęboko pod powierzchnią ziemi, których istnienie potwierdzone zostało wiarygodnymi dokumentami, a niejednokrotnie relacjami robotników przymusowych pracujących tam. Największa liczba fabryk i kombinatów ulokowana została na terenach Dolnego Śląska, gdyż w czasie wojny nie docierały tam samoloty alianckiego lotnictwa. Obiekty te były właściwie poza zasięgiem działań wojennych, a ich korzystna lokalizacja na zapleczu frontu sprawiła iż prowincja Niederschlessien stała się głównym centrum produkcji zbrojeniowej Trzeciej Rzeszy. Teoria zakładająca, że nawet po przegranej wojnie strategiczne tereny Dolnego Śląska pozostaną w rękach Niemiec wymusiła ulokowanie właśnie tu tajnych zakładów zbrojeniowych specjalnego przeznaczenia. Na dzień dzisiejszy znana jest lokalizacja 23 obiektów o charakterze produkcyjnym. Większość z nich nie została dokładnie rozpoznana ani zbadana. W kilku przypadkach trudne jest też określenie ich przeznaczenia i te właśnie stanowią nie lada kąsek dla eksploratorów, odkrywców tajemnic i poszukiwaczy skarbów. Jeśli więc posiadacie ciekawe informacje, którymi chcielibyście się podzielić z innymi , lub też zaprezentować na tej stronie dorobek swoich badań - proszę o kontakt.
 
Schlessiche Werkstatten dr Furstenau und Co. Gmbh

Lubiąż. Trudno jest dziś jednoznacznie określić czym zajmowano się w gigantycznym , podziemnym kompleksie zlokalizowanym na terenie klasztoru Cystersów oraz w jego okolicach. Wszelkie ślady wskazują na istnienie tu doskonale ukrytego i wkomponowanego w otoczenie obiektu, na terenie którego znajduje się kompleks fabryczny. Z istniejących dokumentów wynika iż prowadzono tu produkcję części do samolotów Messerschmitt oraz niektóre podzespoły do rakiet V1 i V2. Część naziemną obiektu stanowiły pomieszczenia klasztorne oraz jak podają niektóre źródła zabudowania szpitalne. Około 30m pod ziemią ciągnie się sieć korytarzy komunikacyjnych łączących zabudowania klasztorne z pozostałą częścią obiektu. Struktura systemu podziemnego jest dziś poznana tylko na podstawie pomiarów przeprowadzonych z powierzchni oraz na podstawie zdjęć lotniczych. W roku 1938 w części podziemnej zorganizowano składnicę materiałów archiwalnych . Mowa tu prawdopodobnie o pomieszczeniach pod Wzgórzem Trzech Krzyży zlokalizowanych około 25 metrów pod poziomem ziemi. W rejonie tego wzgórza umiejscowione było też jedno z pięciu wejść do obiektu. Wielu badaczy łączy podziemną fabrykę w lubiążu ze zlokalizowaną w klasztorze do roku 1936 filią zakładów Telefunkena. Jest to teza zdecydowanie błędna, gdyż filia ta funkcjonowała do roku 1936, a budowę kompleksu podziemnego podjęto dopiero rok później w 1937r. W latach siedemdziesiątych podejmowano kilka oficjalnych prób wejścia do obiektu - niestety wszystkie zakończyły się niepowodzeniem. Na przełomie lat 80-90 również takie próby podejmowano lecz ze wzgldu na brak odpowiedniego sprzętu i niezbędny duży nakład środków finansowych prace wstrzymano. W obecnych czasach i przy obecnym systemie prawnym niemożliwe jest zresztą uzyskanie oficjalnych pozwoleń na prowadzenie prac badawczych na ( a właściwie nad ) terenem obiektu.
 
szkic sytuacyjny terenu - na podstawie różnych opracowań
 
Informacje praktyczne.
 
Do miasta można dojechać autobusami PKS z Jeleniej góry, Wrocławia i Legnicy. Sam klasztor nie stanowi jako takiej atrakcji turystycznej. Nie uda się tam również uzyskać informacji o podziemnej fabryce. Podziemna część obiektu położona jest po środku terenu ograniczonego miastem Lubiąż-Lubiąż Miasto, wioskami: Gliniany - Krzydlina Wielka - Rataje. Istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre poterny komunikacyjne wybiegają poza ten teren np. w kierunku Prochowic czy też Krzydliny Małej, ale nie są to informacje pewne i potwierdzone w jakikolwiek sposób. W terenie przydatna jest mapa topograficzna. Najkorzystniejszy obraz oddaje arkusz 452.23 - Prochowice - 1:25 000. Oficjalnie wejście do obiektu nie istnieje. Bardziej wprawnym eksploratorom uzależnionym od odpowiednio wysokiego poziomu adrenaliny plecam udanie się w okolice wzgórza 138. Dysponując przynajmniej 20m liny oraz zapasami światła można zobaczyć kilka ciekawych rzeczy. Interesujące wyniki pomiarów uzyskuje się ok. 750m od starej żwirowni.
Alfred Nobel - Dynamit A-GKrzystkowice.
 Gigantyczny kombinat zlokalizowany w lasach przylegających do Nowogrodu Bobrzańskiego do dziś nie odkrył jeszcze swojej tajemnicy. Tchnące grozą olbrzymie konstrukcje opuszczonej fabryki przyciągają tu niezliczone ilości poszukiwaczy skarbów i łowców emocji chcących poznać historię tego obiektu. Specyficzny klimat panujący w tym miejscu powoduje iż jest to jedno z nielicznych tego typu w Polsce przyciągających swoją tajemniczością. Wiadomo dziś, że zajmowano się tu produkcją materiałów wybuchowych. Fabryka była częścią dużego koncernu chemicznego IG Farben z siedzibą we Frankfurcie. Dynamit A-G bo tak brzmiała nazwa kompleksu zajmował przestrzeń około 30km kwadratowych. Jego budowę rozpoczęto w lutym 1939r. (dane z archiwów niemieckich). Całość opatrzona została kryptonimem "Ruster" - Wiąz. Przy wznoszeniu obiektów pracowali robotnicy przymusowi różnych narodowości, a w tym kilka tysięcy Polaków. Część z nich została później zatrudniona przy dalszych procesach produkcyjnych kiedy kombinat już w pełni funkcjonował. W skład kompleksu wchodziło ponad 400 obiektów. Były to hale produkcyjne , zbiorniki , oczyszczalnie ścieków , budynki administracyjne , magazyny , wartownie oraz schrony. Całość połączono systemem dróg betonowych w większości do dziś czytelnych i umożliwiających przejazd. Niewielka część kompleksu położona w pobliżu wsi Krzywaniec zaadoptowana została na więzienie dla kobiet i aktualnie nie jest dostępna. Ponadto kilkanaście budowli kompleksu DAG znajduje się na terenie tamtejszej jednostki wojskowej. Fabryka wybudowana została w większości jako kompleks naziemny. Do obiektów zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu należą głównie piwnice , studnie , schrony przeciwlotnicze oraz sieć kanałów technicznych.Do najciekwaszych miejsc godnych uwagi należą:Oczyszczalnie ścieków. Na terenie obiektu istniały prawdopodobnie 3 takie z czego przeznaczenie jednej z nich nie zostało do dzisiaj jednoznacznie ustalone. Niektóre fakty przemawiają za tym iż budowla stanowić miała system kanałów przepływowych stosowany w różnego rodzaju fabrykach i przetwórniach do chłodzenia substancji powstających ubocznie podczas procesu produkcju . Jest to jednak tylko jedno z wielu przypuszczeń dotyczących przeznaczenia tego obiektu. Na uwagę zasługują też olbrzymie baseny wypełnione wodą zanieczyszczoną chemikaliami, które w słoneczne dni mienią się różnymi kolorami tęczy.Kolejnymi obiektami godnymi zwiedzania są schrony przeciwlotnicze o charakterystycznym kształcie litery " S ". Na terenie kombinatu powstało ich prawdopodobnie 8. Aktualnie 5 z nich jest w dobrym stanie technicznym. Rozmieszczone są nieregularnie na terenie całego kompleksu.Elektrociepłownie węglowe. Umiejscowione są równolegle po dwóch stronach przebiegającej tam linii kolejowej. Składają się one z dwóch wielopiętrowych budowli z charakterystycznymi pochylniami transportowymi.Warto również zwrócić uwagę na na jeden z większych kolektorów ściekowych. Wykonany został jako blisko dwukilometrowej długości tunel z prefabrykatów mający swoje ujście nad brzegiem rzeki Bóbr.Zapraszam do obejżenia galerii zdjęć !
 
 

Witaj

Online

Licznik

Bunkry dla bunkrowców !

Niniejsza strona internetowa przedstawia opisy miejsc trudnodostępnych i w większości przypadków niebezpiecznych , których zwiedzanie bez należytego przygotowania technicznego oraz wiedzy moze spowodować wypadek lub trwałe kalectwo.

Publikowanie zdjęć oraz artykułów umieszczonych w tym serwisie tylko za zgodą autora.

© Adam Wojcieszonek - Gdynia 2002-2017