Menu główne

Bitcoin

Kompleks THL-II w Marszewie
omen, sobota 16 lutego 2013
Lokalizacja: Marszewo k. Gdyni
Przeznaczenie budowli: niewyjaśnione. Wg. relacji świadków oraz leśników miał się tam znajdować szpital polowy dla oficerów . Istnieją również przesłanki przemawiające za zlokalizowaniem w tym rejonie ośrodka koordynacji obrony przeciwlotniczej dla miasta Gdyni

 
Historię marszewskich bunkrów zna już chyba większość mieszkańców Gdyni. Kompleks poniemieckich obiektów umiejscowiony w lasach nieopodal Pustek Cisowskich opisywany był już co najmniej dwukrotnie przez słynące z koloryzowania faktów dziennikarki jednej z trójmiejskich gazet. Według niemieckich planów umocnień Gdyni kompleks ten oznaczony został sygnaturami THL-II. Do dnia dzisiejszego nie udało się nam niestety dotrzeć do materiałów opisujących jego strukturę oraz przeznaczenie. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że kompleks ten miał składać się z 6-ciu obiektów , a w tym jednego o strukturze dwukondygnacyjnej. W jego pobliżu znajdować się miał szpital polowy dla oficerów mogący pomieścić jednorazowo 20 chorych i rannych. Nie wiadomo jednak , czy wszystkie z planowanych budowli zostały ukończone i oddane do eksploatacji. Wygląda na to , że tak się nie stało. Aktualnie w miejscu oznaczonych na poniemieckich planach istnieją 4 mało czytelne obiekty o znacznym stopniu zniszczenia, które oznaczyłem jako 1,1a,1b oraz 2. W ich pobliżu istnieją pozostałości fundamentu wieży obserwacyjnej.szkic sytuacyjny obiektów THL-II

W maju b.r. przeprowadzone zostały na terenie obiektu pomiary radarem ziemnym typu SIR-3. Pomiary przeprowadziła ekipa w składzie: Michał Chorwat, Krzysztof Adler i Adam Wojcieszonek. Na ich podstawie zlokalizowany został betonowy fundament o wymiarach 4x6m na głębokości 2,5m pod poziomem ziemi. Kolejne pomiary przeprowadzone w czerwcu b.r. bezinwazyjną metodą sondowania elektrooporowego pozwoliły odnaleźć fragmenty infrastruktury technicznej oraz 2 stalowe zbiorniki o szacowanej pojemności 3 i 10 metrów sześciennych. Budowle 1 ,1b i 2 połączone są se sobą niewielkim kanałem technicznym w którym do dziś zachowały się resztki instalacji. Linia zasilająca w energię elektryczną doprowadzona została do obiektu nr 2 aluminiowym przewodem energetycznym o przekroju 3x6mm. Przepust kablowy zlokalizowany był w ścianie południowej, a z przeciwległej strony identycznym przepustem biegł w nieznanym kierunku. Okablowanie to zostało w 90-ciu procentach rozszabrowane przez zbieraczy złomu grasujących w tamtym rejonie. Istnienie przynajmniej części takiej instalacji mogło by udzielić odpowiedzi na interesujące nas pytania . Jednym z nich jest to czy i gdzie został wybudowany brakujący obiekt. Wiemy już, że jeden z nich miał stanąć na istniejącym fundamencie lecz na trop kolejnego nie udało nam się dotychczas trafić. Poszukiwania wciąż trwają. obiekt 1bfragm. poterny obiektu 1a/2
 
przedsionek obiektu 1a
fragm. stropu obiektu 2

Pomiary wykonywane na terenie kompleksu potwierdziły jednoznacznie, że w promieniu 300m nie istnieją żadne zwarte struktury podziemne mogące zdradzić istnienie brakującej budowli. Pobieżne pomiary punktowe wykonane zostały również na sąsiadujących wzgórzach i również nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Rezystywność gruntu w tych rejonach waha się od 750-1200 omów na metr sześcienny - nie odnotowano występowania znaczących anomalii odbiegających od uzyskanych wyników pomiarów. Obiekty 1,1a i 1b były obiektami jednokondygnacyjnymi. Budowla nr 2 wykazuje za to pewne nieścisłości konstrukcyjne jakimi są chociażby podwójne wzmocnienia stropu czytelne w kilku miejscach. Pod tymi wzmocnieniami istnieją luźne zawaliska ziemne powstałe w wyniku wysadzania obiektów i ich stopniowo postępującej dewastacji. Ze względu na znaczne przesunięcia stropu niemożliwe jest wykonanie próbnych odwiertów w celu ustalenia głębokości tych zawalisk, utrudnione jest również posługiwanie się sprzętem pomiarowym ze względu na zakłócenia powstające od tła oraz siatki stalowej wypełniającej ściany i stropy. Wyciągając wnioski nie można jednoznacznie stwierdzić, że obiekt nr 2 posiadał dwie kondygnacje. Istnieje możliwość , że w dwóch miejscach wykonane zostały pomieszczenia o charakterze studni lub zbiorników o niewiadomym przeznaczeniu, które zabezpieczać miał wzmocniony strop górnej kondygnacji obiektu. Nie trafiliśmy również na ślady szpitala polowego który miał być zlokalizowany w pobliżu. Przypuszcza się, że mógł on nie być obiektem odosobnionym i umiejscowiony był w jednej lub też dwóch z istniejących budowli. Faktem jest za to, że w jednym z obiektów odnaleziono po wojnie ciała żołnierzy. Badania kompleksu wciąż trwają, ale już dziś można by się pokusić o wypowiedź dotyczącą jego przeznaczenia, gdyż wszystko wskazuje na to , że była to grupa obiektów o charakterze magazynowo technicznych. Ich słaba konstrukcja ścian oraz stropów wyklucza wartość bojową. Żadne fakty nie przemawiają również za tym, że kompleks w całości stanowił szpital polowy , a tym bardziej lazaret jak podawano w prasie. Odnaleźć dziś można wielu świadków wydarzeń toczących się w okolicach marszewskich budowli, ale ich relacje są zazwyczaj rozbieżne i nie można na ich podstawie określić przeznaczenia obiektu THL-II. Warto tu również podkreślić negatywną rolę poszukiwaczy z wykrywaczami metali rozkopujących teren i w zastraszającym tempie zacierających pozostałe ślady czytelności obiektu.

 5.0 - 1 vote 

Do wystawianie komentarzy na tej stronie wymagane jest zalogowania się - zaloguj się lub kliknij tutaj , aby się zarejestrować.

Witaj

Online

Licznik

Bunkry dla bunkrowców !

Niniejsza strona internetowa przedstawia opisy miejsc trudnodostępnych i w większości przypadków niebezpiecznych , których zwiedzanie bez należytego przygotowania technicznego oraz wiedzy moze spowodować wypadek lub trwałe kalectwo.

Publikowanie zdjęć oraz artykułów umieszczonych w tym serwisie tylko za zgodą autora.

© Adam Wojcieszonek - Gdynia 2002-2017