Menu główne

Bitcoin

Tajemnice Trójmiasta , historia , miejsca godne uwagi
omen, wtorek 26 stycznia 2010

Początki mojej kariery tropiciela tajemnic historii  obejmują głównie tereny Trójmiasta i jego najbliższych okolic. Największa ilość obiektów o charakterze przemysłowym powstała tu na początku 1940 roku ,kiedy dowództwo armii niemieckiej zdecydowało włączyć Gdynię i Gdańsk  do struktur przemysłowych III Rzeszy. Do największych ośrodków produkcyjnych należały wtedy głównie:

-  Flugzeugwerke Kurt Kannenber Gotenhafen w Gdyni-Redłowie zajmująca się produkcją podzespołów do myśliwców Focke Wulf

- Stocznia Gdyńska - Alte Werft, która podlegała jurysdykcji Deutsche Werke Kiel A.G należącej do ministerstwa obrony Rzeszy
 

- Zakłady torpedowe Torpedo Versuchs Anstalt - Oxhöft na Oksywiu połączone z doświadczalnym poligonem torpedowym

- Stocznia gdańska Danziger Werft A.G powstała w roku 1844 (wcześniej Kaiserliche Werft) oraz sąsiadująca w pobliżu stocznia F. Schichau GmbH utworzona w 1892 roku

Przemysł okrętowy ukierunkowany był głównie na budowę oraz remonty niewielkich ścigaczy , okrętów podwodnych oraz bieżące remonty dużych pancerników i krążowników . Stocznia Alte Werft remontowała między innymi krążowniki Lützow oraz Admiral Scheer , pancernik Gneisenau oraz jeden z największych, jakim był Bismarck. Prowadzono również remonty mniejszych jednostek takich jak Prinz Eugen i Leipzig.
Duży rozmach prac prowadzonych w zakładach Focke Wulfa wymagał ciągłej rozbudowy zakładu oraz utworzenia dodatkowych ośrodków testowo-badawczych usytuowanych poza obrębem głównego kompleksu fabrycznego tak, aby uniknąć ich zniszczenia podczas spodziewanych już w tym okresie nalotów  alianckich.
Podobnego zaplecza technicznego potrzebował też doświadczalny poligon torpedowy , stocznie oraz będąca w fazie uruchamiania niewielka fabryka min akustycznych.
W tym samym okresie rozpoczęto budowę dużych schronów przeciwlotniczych na terenie stoczni , lokalnych schronów dla ludności , specjalnych schronów dla kadry wojskowej oraz  odseparowanych okręgów badawczych rozlokowywanych w terenie najczęściej niezwiązanym z produkcją. 
Znaczna część omawianych tu budowli przestała istnieć w wyniku działań wojennych, a niektóre z nich zostały przejęte przez Wojsko Polskie po wyzwoleniu miasta . Pozostała pewna liczba interesujących pod względem historycznym konstrukcji o których z różnych powodów zapomniano a ich przeznaczenie do dnia dzisiejszego nie zostało wyjaśnione. Należą do nich przede wszystkim zlokalizowane w znacznej odległości od zakładów produkcyjnych schrony bierne oraz obiekty badawcze. Najciekawsze z nich usytuowane są niemal w centrum naszego miasta - przechodzimy obok nich codziennie , nie zdając sobie z tego sprawy.
Moje badania skupiły się głownie na dokumentowaniu istnienia takich miejsc, ponieważ brak jakichkolwiek informacji w źródłach historycznych oraz relacjach świadków uniemożliwia wciąż wyjaśnienie zagadek związanych z ich przeznaczeniem. Listę bardziej lub mniej znanych miejsc na terenie Gdyni przedstawia poniższa tabela. Miejsce Stan badań
 Dostępność Grupy badawcze
 Dostępne materiały  i publikacje
Uwagi 
b17.jpgObiekt badawczy dawnej stoczni Kriegsmarine na Oksywiu.

 80% niedostępny K.E.P. Hans , Fundacja "Latebra"
 NIEObecnie użytkowany przez wojsko jako schron tunelowy
 Kamienna Góra - Gdynia
(dawniej Steinberg)
Schron specjalny
 1% niedostępny K.E.P. Hans
TAK
brak informacji o wejściach do obiektu
b18.jpg Obiekty nieznane.
podziemne tunele w dzielnicy Działki Leśne. Ul. Olsztyńska-Witomińska , Słupecka-Karpacka

 zbadany 40%
 dostępny 20%
 K.E.P. Hans , Fundacja "Latebra" , P.K.E. , Underground Poznań
 TAK 1 tunel długości około 350 m zachowany w całości , drugi zniszczony
b18.jpg Schron p.lot na
bulwarze nadmorskim w Gdyni

 zbadany 20%
 dostępny 20%
 K.E.P. Hans , Fundacja "Latebra" , P.K.E.
 NIE odnaleziony  tylko 1 z 3 obiektów
  b18.jpg Marszewo THL-II
(ośrodek koordynacji obrony przeciwlotniczej)
 zbadany 40%
 dostępny P.K.E. TAK obiekt całkowicie zniszczony
b17.jpg Schron specjalny
Ul. Hetmańska 15 / Gdynia

 zbadany 30%
dostępny 20%
 K.E.P. Hans , Fundacja "Latebra" , P.K.E.
 NIE wejścia z prywatnych posesji
 Kaczy Dół - Gdynia
Schrony bojowe
 zbadany 1%
 niedostępneK.E.P. Hans , Fundacja "Latebra"
 NIE obiekty zburzone podczas budowy osiedla
 Fabryka min akustycznych
niezbadany
?
P.K.E.
 TAKobiekt nieodnaleziony
 Schrony pomocnicze TWP
 zbadane 1%
dostępne 10%
 K.E.P. Hans
 NIE teren użytkowany przez wojsko
 b18.jpg Podziemne schrony/zbiorniki paliwowe byłej stoczni Kriegsmarine na Obłużu
 zbadane 80%
 dostępne 80%
 K.E.P. Hans , Fundacja "Latebra" , P.K.E. , Underground - Poznań
NIE
 obiekt niebezpieczny
 b17.jpgPodziemny schron na terenie byłego obozu jenieckiego
Aussenarbeitslager Deutsche Werke Gotenhafen
 zbadane 80%
 niedostepny P.K.E. , GKEP
TAK
główne wejścia niedostępne. Nad schronem planowana budowa centrum handlowego
      literatura:
1 . Cz. Łuczak, Polityka ekonomiczna Trzeciej Rzeszy w latach drugiej wojny światowej, Poznań 1982, s. 115.
2. Archiwum Państwowe w Gdańsku (APG), Fragmenty opracowań dokumentacji  Zakładów Stoczniowych w Kilonii, Zakład w Gdyni
3. R. Wapiński , Dzieje Gdyni, 1980 r.
4. M.Lange, A.Wojcieszonek , Materiały wewnętrzne Pomorskiego Klubu Eksploracyjnego , sgn. 1992Witaj

Online

Licznik

Bunkry dla bunkrowców !

Niniejsza strona internetowa przedstawia opisy miejsc trudnodostępnych i w większości przypadków niebezpiecznych , których zwiedzanie bez należytego przygotowania technicznego oraz wiedzy moze spowodować wypadek lub trwałe kalectwo.

Publikowanie zdjęć oraz artykułów umieszczonych w tym serwisie tylko za zgodą autora.

© Adam Wojcieszonek - Gdynia 2002-2017